03 August 2013

ရက္လြန္ ၁၅၀၀ တန္ Sim Card မ်ားအား သက္တမ္းတိုးႏုိင္ၿပီ

၁၅၀၀ တန္ Sim Card မ်ားအား သက္တမ္းတိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ပက္သက္သည့္ Hot Line (3456) မွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ရန္ကုန္တြင္ အသံုးျပဳသည့္ တန္ဖိုးနည္း ၁၅၀၀တန္ Sim Card မ်ားအား သက္တမ္းတိုးေဆာင္ရြက္လိုပါက ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းရွိ ဗဟိုစာတိုက္ႀကီး အေပၚထက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ရက္လြန္ပါက
သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာ္ထားရန္ စာခ်ဳပ္၊ ဖုန္းကတ္၊ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴတို႕ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အကယ္၍
သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး၊ ဌာနတို႕မွ စာအခ်ဳပ္ထုတ္ေပးထားျခင္းမရွိပါက စာခ်ဳပ္ထုတ္မေပးရေသးေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး၊
ဌာနမွ ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရက္လြန္ ၁၅၀၀ တန္ ဆင္းကတ္မ်ား သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ပက္သက္၍ ဇူလိုင္လ ၂၅ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့ အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သက္တမ္းလြန္ရျခင္းအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္(ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး၊ ဌာနရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္) ပိုင္ရွင္ရဲ႕ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရးကတ္ မိတၱဴတစ္ေစာင္ စသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မန္ေနဂ်ာထံလိပ္မူ၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖုန္းကတ္၀ယ္ ယူထားသည့္ေန႕မွစ၍ ၁၅ရက္အတြင္း တယ္လီဖုန္းဆင္းကတ္တြင္ မူလထည့္သြင္းေပးထားသည့္ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုခ ၃၀၀ က်ပ္ မကုန္မီ တယ္လီဖုန္းသံုးစြဲသူသည္ ..
အနည္းဆံုး ၅၀၀၀ က်ပ္တန္
ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ျဖင့္ ေငြျဖည့္သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဆင္းကတ္ကို အျခားသူတစ္ဦးဦးသို႕ လက္ဆင့္ကမ္းေရာင္းခ်ျခင္းမွ ကာကြန္ရန္အတြက္ ၁၅ရက္အတြင္း အသံုးျပဳျခင္းမရွိပါက အဆိုပါ ဖုန္းကတ္သည္ အလိုအေလ်ာက္ လိုင္းပတ္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို တန္ဖိုးနည္းမိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို လစဥ္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုခ က်ပ္၂၅၀၀ အနည္းဆံုး သံုးစြဲရန္ သတ္မွတ္ ထားၿပီးျဖစ္၍ ႏွစ္လျပည့္ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္မွ ၅၀၀၀ က်ပ္ကို အျပည့္မသံုးစြဲပါက အလိုအေလ်ာက္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ျပည့္သည္အထိ ျဖတ္ေတာက္သြား..
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖည့္သြင္းထားေသာ ေငြကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ၁၅ ရက္အတြင္း ေငြထပ္မံျဖည့္သြင္းျခင္းမရွိပါက အဆိုပါဖုန္းကတ္သည္ အလိုအေလ်ာက္လိုင္းပိတ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref - Internet Journal (Vol.14, No.29)

0 comments:

Post a Comment